flaga Polski flaga Rosji flaga Ukrainyflaga W.Brytanii flaga Niemiec
o mnie who is who dyplomy, certyfikaty moje cv galeria fotografii wywiady radiowe obrazy filmowe
art. naukowe art. popularnonaukowe konferencje biogramy i recenzje przekłady blog - wpisy varia Facebook - profil LM Facebook - profile różne
klauzula informacyjna polityka prywatności certyfikaty RODO
Panel REKLAMOWY

Gabinet Weterynaryjny "AgiVet"
lek.wet. Agnieszka Bajor-Kicińska

   - profilaktyka
   - leczenie
   - zabiegi chirurgiczne
   - wizyty domowe
   - pielęgnacja
   - porady zoopsychologiczne
   - artykuły zoologiczne

ul. Juliusza Kleinera 3
20-834 Lublin
tel: 609-403-203 lub 537-758-402
REKLAMA
MOBILNY Serwis Komputerowy
na terenie Lublina i okolic

  OFERUJEMY:
   usuwanie wirusów komputerowych
   naprawa laptopów i komputerów
   stacjonarnych
   odzyskiwanie danych z dysków i kart
   SD
   tworzenie i obsługa stron www
   tworzenie programów komputerowych
   pomoc w pisaniu skryptów, certyfikat
   m.in. ECDL Advanced
   sprzedaż i instalacja oprogramowania
   profesjonalny program antywirusowy
   AVG Internet Security, pełna roczna
   licencja w najniższej na rynku cenie

ZAPRASZAMY !
zgłoś problem e-mailem >>


B I B L I O G R A F I A   PRZEKŁADÓW
ostatnia aktualizacja danych 26 maja 2018.

UWAGA: wszystkie poniższe pozycje podane zostały nie w kolejności chronologicznej,
a pojawiania się w druku


1. Jego Prieoswiaszczenstwo Kardinał Karol Wojtyła Papa Ioann Pawieł II, Iow. Drama iz Wietchogo Zawieta. Pieriewod s polskogo Leszeka Mikruta, Symferopol 1990 (przekład dramatu Papieża Jana Pawła II, Teatr Dramatyczny "Talent" w Symferopolu (ZSRR) [Program spektaklu];

2. Walery Bujwoł, Młode malarstwo białoruskie (z rosyjskiego przełożył: Leszek Mikrut), Kamena. Kwartalnik Kresowy, Chełm 1993, Nr 1-2, s. 25-27;

3. Rieziume, (w:) Witold Zbigniew Sulimierski, Sobibór. Hitlerowski obóz śmierci, Fundacja "Kamena" w Chełmie, Lublin 1993, s. 37-38;

4. Ireneusz J. Kamiński, Droga do szkoły. Szkic do historii studiów plastycznych UMCS. Z języka polskiego przełożył Leszek Mikrut, (w:) Artyści UMCS ‘94. I Lubelskie Forum "Sztuka - Edukacja ‘94", Lublin 1994, s. 25-32;

5. Jacek Poletyło, Marek Krzywanowski, Nicols. Decydujące starcie (katalog ofertowy Nicols-Poland Sp. z o.o., Trawniki k. Lublina). Tłumaczenie na język rosyjski - Leszek Mikrut, Lublin 1996, s. 1-12;

6. Siergiej Kowalow, Zmęczony diabeł (przekład z białoruskiego Michała Sajewicza). Reżyseria: Rid Talipow. Tłumaczenie symultaniczne w czasie prób scenicznych w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie - Leszek Mikrut [Program spektaklu], Lublin 1997, zobacz więcej >>

7. Witold Gombrowicz, Ślub (wersja sceniczna w reżyserii Marcela Kochańczyka w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie wystawiona na Festiwalu Teatralnym "Biała Wieża ‘98" w Brześciu - 03.10.1998 r.) [przekład oprawiony - zbindowany, tłumaczenie symultaniczne spektaklu w Mińsku];

8. Jacek Poletyło, Marek Krzywanowski, Nicols. (katalog ofertowy Nicols-Poland Sp. z o.o., Trawniki k. Lublina). Tłumaczenie na język rosyjski - Leszek Mikrut, Lublin 1998, s. 1-18;

9. Wojciech Orżewski, Dominika Suchar, Prawo gospodarcze Ukrainy. Tłumaczenie aktów prawnych z ukraińskiego - dr Leszek Mikrut, Wyd. "ANTA", Warszawa 1999, ss. 203;

10. Kazimierz Działocha, Ryszard Mojak, Krzysztof Wójtowicz (editors), Ten years of the Democratic Constitutionalism in Central and Eastern Europe, Lublin 2001, ss. 424 (Russian version: Leszek Mikrut);

11. Edyta Zarosa, Ustawa o repatriacji z komentarzem. Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2002 r. (przekładu tekstu ustawy na język rosyjski dokonał dr Leszek Mikrut - tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego, s. 135-147), Wyd. "Branta", Bydgoszcz 2003, ss. 478;

12. Zorjana Borysenko, Sposoby rozwijania twórczych cech osobowości uczniów w szkole podstawowej (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 228-232;

13. Ludmiła S.Bazilewska, Specyfika spostrzegania osobowości uczniów klas początkowych przez studentów wyższej uczelni pedagogicznej (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 557-560;

14. Luba I.Hawryszczak, Konflikty osobowościowe u dzieci z klas początkowych (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 561-564;

15. Omelian Wysznewskyj, System wartości oraz struktura treści wychowawczych na Ukrainie doby postkomunistycznej (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 686-699;

16. Tetiana Pantiuk, Znaczenie gier i zabaw w procesie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym (aspekt historyczny) (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 704-711;

17. Dmytro Łucyk, Pedagogiczne podstawy współpracy pomiędzy szkołą a rodziną w procesie dydaktyczno-wychowawczym (tłumaczenie z języka ukraińskiego: Leszek Mikrut), (w:) Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej. Tom pokonferencyjny Zakładu Dydaktyki Instytutu Pedagogiki UMCS (red. Naukowa: E.Kozak-Czyżewska, D.Zdybel, B.Kępa), Wyd. MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2005, s. 712-719;

18. Dorota Fornalska, Słoneczko (fragment stronicy internetowej - tłumaczenie na język rosyjski: Iwona Michalak, Leszek Mikrut), (w:) http://www.lfoon.lublin.pl/~organizacje /52.html#rus 19. Władimir Zalepiejew, Region suwalski w wojenno-politycznych stosunkach nazistow skich Niemiec i ZSRR w latach 1939-1941. Przekład z języka rosyjskiego Marcin Cybul ski. Konsultacja translatoryczna Leszek Mikrut, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, red. Małgorzata Willaume, Lublin 2008, vol. LXIII, Sectio F, s. 107-117;

20. Galina Czirkina, Zróżnicowanie nauczania dzieci z zaburzeniami mowy w kontekście specjalnego standardu nauczania wczesnoszkolnego. Tłumaczył z języka rosyjskiego Leszek Mikrut, Logopedia. Polskie Towarzystwo Logopedyczne, red. Tomasz Woźniak, Lublin 2011, Nr 38, s. 36-42;

21. Raisa Łałajewa, Współczesne aspekty badań mechanizmów zaburzeń pisma. Tłumaczył z języka rosyjskiego Leszek Mikrut, Logopedia. Polskie Towarzystwo Logopedyczne, red. Tomasz Woźniak, Lublin 2011, Nr 38, s. 52-55;

22. Sergey Ivanovich Mikhalchenko, Polska końca XIX wieku we "wspomnieniach" Evgenija Vasilevicha Spektorskiego. Tłumaczenie wprowadzenia i redakcja językowa tekstu rosyjskiego dr Leszek Mikrut, UMCS, Res Historica. Czasopismo Instytutu Historii UMCS, red. Robert Litwiński, Lublin 2011, Nr 32, s. 137-155;

23. Wybierz swoją miotłę i sprawdź, jaką wiedźmą jesteś [tłumaczenie z rosyjskiego LM], Kobieta XL.pl Portal dla Kobiet Myślących, http://www.kobietaxl.pl/wokol-magii/n,28643,wybierz-swoja-miotle-i-sprawdz-jaka-wiedzma-jestes.html (17.VII.2017 r.);

24. Wybierz drzwi przez które chcesz wejść, to drzwi do twojej duszy! [tłumaczenie z rosyjskiego LM], Kobieta XL.pl Portal dla Kobiet Myślących, http://www.kobietaxl.pl/psychologia/n,28876,test-psychologiczny-wybierz-drzwi-przez-ktore-chcesz-wejsc-to-drzwi-do-twojej-duszy.html (25.VII.2017 r.).

  RSS - Newsy z Rosji ( NEWS MAIL RU )
Panel REKLAMOWY


usługi dla m. LUBLINA i okolic
zobacz więcej

tutaj >>