flaga Polski flaga Rosji flaga Ukrainyflaga W.Brytanii flaga Niemiec
o mnie who is who dyplomy, certyfikaty moje cv galeria fotografii wywiady radiowe obrazy filmowe
art. naukowe art. popularnonaukowe konferencje biogramy i recenzje przekłady blog - wpisy varia Facebook - profil LM Facebook - profile różne
klauzula informacyjna polityka prywatności certyfikaty RODO
Panel REKLAMOWY

Gabinet Weterynaryjny "AgiVet"
lek.wet. Agnieszka Bajor-Kicińska

   - profilaktyka
   - leczenie
   - zabiegi chirurgiczne
   - wizyty domowe
   - pielęgnacja
   - porady zoopsychologiczne
   - artykuły zoologiczne

ul. Juliusza Kleinera 3
20-834 Lublin
tel: 609-403-203 lub 537-758-402
REKLAMA
MOBILNY Serwis Komputerowy
na terenie Lublina i okolic

  OFERUJEMY:
   usuwanie wirusów komputerowych
   naprawa laptopów i komputerów
   stacjonarnych
   odzyskiwanie danych z dysków i kart
   SD
   tworzenie i obsługa stron www
   tworzenie programów komputerowych
   pomoc w pisaniu skryptów, certyfikat
   m.in. ECDL Advanced
   sprzedaż i instalacja oprogramowania
   profesjonalny program antywirusowy
   AVG Internet Security, pełna roczna
   licencja w najniższej na rynku cenie

ZAPRASZAMY !
zgłoś problem e-mailem >>

Tłumaczenia przysięgłe i nieprzysięgłe pisemne i ustne (symultaniczne, konsekutywne, a'vista), tłumaczeniowa obsługa konferencji, sympozjów, spotkań bilateralnych; tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego; tłumacz języka angielskiego i niemieckiego; korekta tłumaczeń; kursy językowe; korepetycje; przygotowanie do matury; pomoc w nauce języków młodzieży i dorosłym; tłumaczenie filmów; kursy pilotów wycieczek zagranicznych i wiele wiele innych....
CENY ZA USŁUGI
I. TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE - PISEMNE

Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia, jednakże w odniesieniu do sądów, prokuratury, Policji, organów administracji państwowej tłumacz przysięgły zobowiązany jest stosować tzw. oficjalne ceny państwowe:

język rosyjski - język polski - 34,50 zł.

język polski – język rosyjski - 45,11 zł.

język ukraiński – język polski - 37,16 zł.

język polski – język ukraiński - 53,07 zł.

Stroną rozliczeniową jest strona licząca 1125 znaków drukarskich.

UWAGA:

a) powyższe stawki ulegają podwyższeniu o 25% w przypadku:

- tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną;

- tekstów sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym;

- trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym;

b) powyższe stawki ulegają podwyższeniu o 50% w przypadku sporządzenia tłumaczenia na wniosek Zleceniodawcy w dniu zlecenia:

c) powyższe stawki dla organów nie będących podmiotami wymiaru sprawiedliwości, ani urzędami administracji państwowej (samorządowej) ulegają podwyższeniu o 20% w przypadku:

- zlecenia tłumaczowi przez klienta sporządzenia dodatkowej kopii przekładu (za każdą kopię na prawach oryginału - po 20%);

d) za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi – 50% stawki podstawowej;

e) za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi – 30% stawki podstawowej;

Należne kwoty podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeśli jest równa lub niższa od 0.50 grosza

II. TŁUMACZENIA USTNE PRZYSIĘGŁE

* Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130% stawki podstawowej jak za 1 stronę tłumaczenia pisemnego);

* Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200% stawki podstawowej jak za 1 stronę tłumaczenia pisemnego);

* Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza, wykonywanego w porze nocnej (21.00-07.00), w niedzielę lub w święto (120% stawki za godzinę);

* Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym, wykonywanego w porze nocnej (21.00-07.00), w niedzielę lub w święto (120% stawki za godzinę w trybie przyspieszonym);

* Czas pracy tłumacza oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.

III. TŁUMACZENIA ZWYKŁE - PISEMNE

Stroną rozliczeniową jest strona licząca 1800 znaków drukarskich.

język rosyjski - język polski - 35,00 - 40,00 zł.

język polski – język rosyjski - 40,00 - 45,00 zł.

język ukraiński – język polski - 40,00 - 45,00 zł.

język polski – język ukraiński - 55,00 - 60,00 zł.

IV. TŁUMACZENIA USTNE ZWYKŁE

Za godzinę pracy tłumacza (język rosyjski, ukraiński) w zależności od stopnia trudności tłumaczenia – 100,00 – 150,00 zł.

Za dzień pracy (8 godzin) tłumacza konferencyjnego (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, a’vista), nie mniej jednak niż za pół dnia pracy stawka wynosi przeciętnie 1000,00-1400,00 zł. (język rosyjski, ukraiński) w zależności od stopnia trudności tłumaczenia.

Uwaga:

1. Powyższe ceny są cenami netto, do których doliczamy podatek VAT w wysokości 23%;

2. Za wszystkie świadczone czynności wystawiamy na prośbę Zleceniodawcy faktury VAT;

3. Zawsze istnieje możliwość negocjacji cen :)

  RSS - Newsy z Rosji ( NEWS MAIL RU )
Panel REKLAMOWY


usługi dla m. LUBLINA i okolic
zobacz więcej

tutaj >>